Artikelen door Arjan Rittersma

Medische informatie en voorgeschiedenis

Bij het regelen van letselschade komt altijd de vraag aan de orde hoe iemands leven er uit gezien zou hebben zonder het voorval. Dat is een inschatting, niemand zal met zekerheid kunnen zeggen wat er zonder het voorval gebeurd zou zijn. Die informatie over iemands leven tot het ongeval behoort dus bij de informatie die […]

DLR en Register Letselschade

Jaren geleden is er een initiatief genomen om een keurmerk letselschade in het leven te roepen. In de beginjaren heeft het kantoor Balans daaraan deelgenomen. Het behoeft geen betoog dat het keurmerk heeft geleid tot verbeteringen. Onder andere dat het inmiddels ook voor niet-advocaten die als belangenbehartiger optreden duidelijk is dat zij voor betalingen ten […]

AVG/GDPR

Het onderwerp privacy is bij uitstek van toepassing op personenschade. Ons werk houdt nu eenmaal het verwerken van vaak zeer gevoelige informatie in. We zoeken daarbij een werkwijze die recht doet aan het belang van het individu “to be left alone”. Informatie die we opvragen en verwerken moet van belang zijn, niet voor het bevredigen […]

Red de Rechtstaat

Het stelsel van door de overheid gefinancierde rechtshulp staat momenteel onder druk door keuzes van de overheid die wij zeer betreuren. Het weerhoudt ons er niet van om ons beschikbaar te blijven stellen voor de rechtszoekenden met een kleinere portemonnee. Het recht op een advocaat en toegang tot de rechter is een belangrijk onderdeel van […]