Snelheid van afhandelen van letselschade moet niet ten koste van zorgvuldigheid gaan. Prikkels om de schadevergoedingen te verlagen moeten met argwaan bekeken worden, zolang het een systeem van prijsconcurrentie bij verzekeraars in stand houdt. Afbreuk aan het stelsel van volledige schadevergoeding moet voorkomen worden. Stimulansen om vlot én zorgvuldig te werken worden toegejuicht.