Letselschade

Letselschade is schade als gevolg van opgelopen letsel, fysiek of geestelijk, waarvoor iemand anders aansprakelijk kan worden gesteld. Dat kan komen door een verkeersongeluk, een ongeval op het werk, of een fout van een arts of behandelaar. Letsel kan ook worden toegebracht door dieren, of u kunt door slechte wegen of fietspaden een ongeluk krijgen en letsel oplopen.

Daarnaast staan de advocaten van Balans Letselschade u ook graag bij als u een geschil hebt met:

  • uw verzekeringsmaatschappij over schadevergoeding of uw aanspraak op uitkering.
  • uw particuliere verzekeringsmaatschappij over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of uw ongevallenverzekering.
  • het UWV over uw recht op een Ziektewet-uitkering of een WIA-uitkering.
  • uw rechtsbijstandverzekeraar over de aanpak van de zaak die uw rechtsbijstandverzekeraar voor u behandelt (geschillenregeling).

Letsel en schade

Ongelukken komen in veel gevallen door onoplettendheid, slordigheid of onderschatting van gevaren. Als u daarvan de dupe bent geworden, zijn er in het recht veel vaker dan u denkt aanknopingspunten te vinden om de veroorzaakte schade te verhalen op de verantwoordelijke partij. Dat is in de snel veranderende wereld waarin wij nu leven belangrijk. De overheid trekt zich immers meer en meer terug en heeft in de afgelopen jaren het stelsel van sociale zekerheid aanmerkelijk versoberd. Voor volledige compensatie van de door u geleden schade bent u aangewezen op de veroorzaker en diens verzekeraar. Meestal heeft een veroorzaker namelijk een passende verzekering afgesloten, zodat er mogelijkheden zijn om volledige schadevergoeding te krijgen. Maar ook komt het in toenemende mate voor dat mensen zelf -bewust of door een goede verzekeringsadviseur- een verzekeringsproduct hebben afgesloten waarop een beroep gedaan kan worden. Wij weten welke producten er zijn en gaan er ook actief mee aan de slag om de aanspraken af te handelen.

Kunt u alleen wel op tegen een professionele partij die ervaring heeft?

Uw leven weer in balans

Een benadeelde heeft het recht om zoveel mogelijk te worden teruggeplaatst in zijn of haar oude situatie. Bij de schadevergoeding mag dus worden geprobeerd om de oude toestand voor die vervelende gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt zoveel mogelijk te benaderen. U hebt het recht om u daarbij te laten bijstaan door een specialist. U doet er goed aan om aan een letselschadeadvocaat advies te vragen, want dat is de specialist bij uitstek. Hij kent de regels van het aansprakelijkheidsrecht en van het schadevergoedingsrecht. De vergoeding voor dat werk maakt onderdeel uit van de schadevergoeding, een uitstekende regeling die het recht in Nederland kent. In zeer veel gevallen heeft u daarom helemaal geen kosten. Als aansprakelijkheid komt vast te staan, kost het u niets of nagenoeg niets om de beste hulp te krijgen.

Betrokkenheid

Wij staan aan uw kant en helpen u om de door het opgelopen letsel verstoorde balans weer te herstellen. We verdiepen ons daarvoor in uw leven en uw belangen.

Letselschade is een zeer persoonlijke aangelegenheid. Daarbij is het belangrijk dat u goed begrepen wordt. Uw belangenbehartiger moet iemand zijn die in staat is om uw persoonlijke situatie snel in te kunnen schatten en duidelijk te verwoorden. Betrokkenheid en inlevingsvermogen, pragmatisme en oplossingsgerichtheid, snelheid en doorzettingsvermogen evenals kennis en goede contacten met andere hulpverleners zijn kenmerkend voor onze dienstverlening. De inzet is er op gericht u weer te helpen de balans in uw leven te herstellen. Met praktische en/of met financiële hulp.

Uw leven weer in balans

Kwaliteit

Kwaliteit van leven

De kwaliteit van een goede letselschaderegeling is moeilijk meetbaar. Wij leggen de nadruk op uw kwaliteit van leven. Oplossingen en vergoedingen moeten aansluiten bij wat u gewend bent, niet wat verzekeraars daarvoor bereid zijn uit te trekken of onderling hebben afgesproken. Wij zijn daarom kritisch op de wijze waarop in het letselschadeveld schades worden gereduceerd tot oncontroleerbare tabellen waarnaar vaak door verzekeraars wordt verwezen.

Goede inventarisatie

Anders dan met name schaderegelingsbureaus u proberen te verkopen in hun reclame-uitingen, is uw schade ook niet op voorhand in te schatten. Een goede inventarisatie is nodig om de relevante factoren in uw leven te in kaart te brengen en te onderzoeken of er naast geld andere mogelijkheden tot compensatie zijn. Herstel gaat daarbij voor vergoeding. Al sinds jaar en dag doen wij daarom een indringend beroep op verzekeraars om dat persoonlijke belang goed te onderzoeken en daarin naar oplossingen te zoeken. Onze overtuiging is dat dat uiteindelijk ook tot lagere (maatschappelijke) schade leidt.

Maatwerk

Personenschade is maatwerk, geen confectiewerk. Dat kan meebrengen dat het wat meer tijd kost en wat meer weerstand bij de aansprakelijke partij oplevert. Uiteraard blijft uw belang tijdens dat proces vooropstaan.

Onze kwaliteit wordt op peil gehouden door het bijwonen van bijeenkomsten, vergaderingen, lezingen en cursussen van de specialistenverenigingen ASP, LSA en WAA. Een belangrijk instrument van collegiaal overleg en toetsing tussen advocaten onderling is de intervisie, waarin ook gebruik gemaakt kan worden van elkaars netwerk en zo van elkaars kennis.Dit vormt voor u een extra garantie dat u aan het juiste adres bent.