Nieuwsarchief

Getty Images

Autogordels + kreukelzones

Niet gebruiken van gordel en helm is onvielig en leidt tot korting wegens eigen schuld op de schadevergoeding als het ongeval de schuld van een ander was.

Liever zorgvuldigheid dan snelheid

,
Snelheid van afhandelen van letselschade moet niet ten koste van zorgvuldigheid gaan. Prikkels om de schadevergoedingen te verlagen moeten met argwaan bekeken worden, zolang het een systeem van prijsconcurrentie bij verzekeraars in stand houdt. Afbreuk aan het stelsel van volledige schadevergoeding moet voorkomen worden. Stimulansen om vlot én zorgvuldig te werken worden toegejuicht.

Medische hulpmiddelen

De laatste jaren en in het bijzonder de laatste maanden is er het nodige te doen geweest over medische hulpmiddelen, zoals implantaten. Na schandalen over PIP-implantaten, problemen met metaal op metaal heupprotheses, is er inmiddels een…

Medische informatie en voorgeschiedenis

Bij het regelen van letselschade komt altijd de vraag aan de orde hoe iemands leven er uit gezien zou hebben zonder het voorval. Dat is een inschatting, niemand zal met zekerheid kunnen zeggen wat er zonder het voorval gebeurd zou zijn. Die…

DLR en Register Letselschade

Jaren geleden is er een initiatief genomen om een keurmerk letselschade in het leven te roepen. In de beginjaren heeft het kantoor Balans daaraan deelgenomen. Het behoeft geen betoog dat het keurmerk heeft geleid tot verbeteringen. Onder andere…

AVG/GDPR

Het onderwerp privacy is bij uitstek van toepassing op personenschade. Ons werk houdt nu eenmaal het verwerken van vaak zeer gevoelige informatie in. We zoeken daarbij een werkwijze die recht doet aan het belang van het individu “to be…

Red de Rechtstaat

Het stelsel van door de overheid gefinancierde rechtshulp staat momenteel onder druk door keuzes van de overheid die wij zeer betreuren. Het weerhoudt ons er niet van om ons beschikbaar te blijven stellen voor de rechtszoekenden met een…