Het stelsel van door de overheid gefinancierde rechtshulp staat momenteel onder druk door keuzes van de overheid die wij zeer betreuren. Het weerhoudt ons er niet van om ons beschikbaar te blijven stellen voor de rechtszoekenden met een kleinere portemonnee. Het recht op een advocaat en toegang tot de rechter is een belangrijk onderdeel van de rechtsstaat. Het kan niet zo zijn dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven van dit recht gebruik kunnen maken.

We hopen dan ook dat initiatieven van de Orde van Advocaten om deze ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, zullen slagen en ondersteunen die van harte, door onze emails te voorzien van de banner en door de oproep aan ieder die dit leest om bijvoorbeeld op Twitter, met behulp van Twibbon of hier een steunbetuiging te schrijven.

#ReddeRechtstaat