Wie zijn wij

Balans Letselschade Advocaten is een advocatenkantoor dat specialisatie hoog in het vaandel heeft staan. We doen alleen zaken op vakgebieden waarin we gespecialiseerd zijn. Gezondheid, schadevergoeding, verzekeringen en uitkeringen, dat zijn de onderwerpen waar wij ons dagelijks mee bezighouden.

Vestigingen en spreeklocaties

Het kantoor kent vestigingen in Laag-Keppel, Arnhem en Tilburg. Onze cliënten wonen over heel Nederland verspreid, met een nadruk op Gelderland, Brabant, Utrecht en een deel van Overijssel.

Omdat wij het belangrijk vinden om u goed te kennen, bezoeken wij u bij voorkeur thuis. De thuissituatie is vaak namelijk erg bepalend voor de schade die kan worden gevorderd. Het is daarom meestal niet noodzakelijk om op ons kantoor te komen. Natuurlijk bent u wel van harte welkom op één van onze kantoren als u daar de voorkeur aan geeft. Naast de kantoren in Laag-Keppel, Arnhem en Tilburg beschikken wij over spreeklocaties in Ederveen en Heeten. In toenemende mate maken we ook gebruik van videoconferenties.

     

Arjan Rittersma

Ik heb het kantoor opgericht. Bij de keuze voor een naam van het kantoor heb ik niet gekozen voor de vrij gebruikelijke stap om mijn eigen naam aan het kantoor te koppelen, maar juist geprobeerd tot uitdrukking te brengen wat mij drijft: het weer in balans brengen van levens van anderen. Het bijstaan van de zwakkere partij past bij mijn persoonlijke eigenschappen.

De vele facetten van het dagelijks leven die in dit vakgebied aan de orde komen blijven mij sinds die tijd boeien. Sinds 1998 heb ik mij altijd voor slachtoffers sterk gemaakt.

Na een studie rechten in Utrecht heb ik enige jaren functies binnen het Openbaar Ministerie uitgeoefend. In die tijd heb ik gemerkt dat ik mijn ei niet zo goed kwijt kan in een abstract algemeen belang. In 1998 kreeg ik de kans me te richten op de behandeling van letselschadezaken. Het bijstaan van de zwakkere partij past bij mijn persoonlijke eigenschappen. De vele facetten van het dagelijks leven die in dit vakgebied aan de orde komen blijven mij sinds die tijd boeien. Sinds 1998 heb ik mij altijd voor slachtoffers sterk gemaakt.

In 2007 behaalde ik mijn Grotiusopleiding en mag ik mij LSA-advocaat noemen. Korte tijd later werd ik ook lid van de ASP, waarvan ik sinds 2013 bestuurslid ben. Verder ben ik een actief lid van de WAA.

Ik heb veel ervaring met o.a. complexe medische aansprakelijkheden en schades van zelfstandig ondernemers. Mijn talenkennis heeft er voor gezorgd dat ik ook ruime ervaring heb met het behandelen van zaken van buitenlandse slachtoffers (uit Frankrijk, Duitsland, Polen) die in Nederland een ongeval hebben gehad.

Sinds 2017 werk ik nauw samen met de in Oostenrijk gevestigde advocaat dr. Stephan Wijnkamp om Nederlandstaligen die in de wintersportlanden ongevallen hebben gehad te helpen om hun rechten op vergoeding veilig te stellen.

     

Ellen Copini

Ik ben advocaat en mediator in letselzaken en arbeidszaken. Het geeft mij heel veel voldoening om mensen
te begeleiden in een moeilijke periode in hun leven.
Letsel ontstaat meestal door een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Een enkele keer ook door een medische beroepsfout. Wat de oorzaak ook is: het komt altijd onverwachts. Je kunt je er niet op voorbereiden. Van het ene op het andere moment staat je leven volledig op z’n kop. Aan mij de taak om orde in de chaos te scheppen en niet alleen financiële zaken te regelen, maar ook praktische zaken zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of arbeidsdeskundige begeleiding.

Mijn uitgangspunt is: wat heeft mijn cliënt nodig om de draad van het leven weer zo goed mogelijk op te pakken.

In letselzaken treed ik alleen voor slachtoffers op.

Naast letselzaken behandel ik ook arbeidszaken. In arbeidszaken sta ik niet alleen werknemers bij, maar ook werkgevers. Het arbeidsrecht verandert voortdurend. Er spelen veel, vaak fatale termijnen in het arbeidsrecht. Goede en tijdige advisering kan een hoop (financiële) problemen voorkomen.

Ik heb veel ervaring in begeleiding van arbeidszaken met een zieke werknemer. Daarin weten beide partijen vaak niet precies wat hun rechten en plichten zijn. Onduidelijkheid daarover leidt al snel tot een conflict. Hoe eerder hierover helderheid bestaat, des te groter is de kans dat het dossier zonder loonsancties etc. kan worden afgewikkeld. Maar ook voor ontslagzaken en loonvorderingen kunt u bij mij terecht. Ook voor die zaken geldt dat een goede voorbereiding de kans op succes vergroot.

Voor letselzaken en arbeidszaken ben ik ook beschikbaar als mediator. Ik heb daarin inmiddels een jarenlange ervaring opgebouwd met zeer positieve resultaten. Het is mooi om mee te maken dat partijen onder mijn begeleiding uiteindelijk zelf tot een oplossing van hun conflict komen. Dat ze zich niet overleveren aan langdurige procedures ,waarin een ander beslist met alle onzekerheden van dien. In plaats daarvan houden ze zelf de regie en lossen binnen enkele weken hun conflict naar ieders tevredenheid op. Goedkoper, eenvoudiger en onderzoek heeft uitgewezen dat mediation afspraken beter worden nagekomen door partijen dan door de rechter opgelegde maatregelen. Regelmatig worden mijn evaluatieformulieren met een 10 beoordeeld. En als mijn cliënten tevreden zijn, dan ben ik dat ook.

Mijn kernkwaliteiten zijn: betrokken, deskundig, betrouwbaar.
Ik maak graag kennis met u.

  

Nico van Bruggen

Laagdrempelig, inlevend en aandachtig, vertrouwelijk en eerlijk, resultaatgericht en vasthoudend, nieuwsgierig en creatief, maar realistisch; deze kwalificaties worden mij wel toegedicht door cliënten. Het is te veel en te mooi denk ik, maar na 26 jaar advocaat zijn is het nog altijd een uitdaging en belevenis om, elke mij gegeven dag, een rol te mogen spelen in het leven van de cliënt en slachtoffer. Een rol die zowel dienend als leidend is. “Het slachtoffer mag geen tweede keer slachtoffer worden in het letselschadeproces” zegt men wel.

En zo is het ook, we dienen als letselschade advocaten de belangen van het slachtoffer, en we luisteren naar zijn of haar verhaal en we spreken over verwachtingen. We zetten ons tot het uiterste in voor financiële en emotionele genoegdoening na vaak onomkeerbaar letseltrauma en we zien daarbij toe op een eerlijk en rechtvaardig schadeproces. We nemen de cliënt als slachtoffer in dat proces aan de hand mee.

Ik merk daarbij echter dat het slachtoffer het ook belangrijk vindt als in alle transparantie een realistisch perspectief op schade, op herstel en op behoefte bespreekbaar wordt gemaakt. En dat in alle eerlijkheid en oprechtheid, met specifieke aandacht en ruimte voor de persoon, de omstandigheden en de omgeving. Dan kan het ook zo maar gebeuren dat de client in het proces van herstel en schade juist ook de advocaat inspireert in werk en leven. Zo kunnen client en advocaat tijdens het van grote betekenis voor elkaar zijn. Een team. Dit maakt mijn werk boeiend en zinvol.

     

Huib Staal

Ik doe mijn werk vanuit mijn hart. Echte aandacht voor slachtoffers en hun nabestaanden is daarbij heel belangrijk. Echte aandacht kost tijd, maar is in mijn optiek essentieel om tot een goede schaderegeling te kunnen komen. Pas als ik goed weet en begrijp wat er bij een slachtoffer speelt, kan ik zijn of haar belangen goed behartigen. Iedereen is uniek, iedere situatie is weer anders. De inzet van mijn belangenbehartiging is volledige compensatie van de geleden schade, maar vooral ook voor mijn cliënt passende en rechtvaardige oplossingen realiseren waardoor hij weer verder kan met zijn leven.

Ik ben afgestudeerd aan de HEAO Arnhem en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ik werkte tijdens en na mijn afstuderen enkele jaren voor Eiffel. Aanvankelijk op projecten bij lagere overheden (bijstand en belastingen), maar al vrij snel maakte ik de overstap naar de schaderegeling.

Sinds 1999 ben ik actief in de letselschaderegeling. Ik heb het vak bij diverse aansprakelijkheidsverzekeraars en een schaderegelingskantoor geleerd. De laatste 5 jaren hield ik mij bij de grootste verzekeraar van Nederland bezig met de afhandeling van langlopende complexe letsel– en overlijdensschades van zowel zelfstandigen als particulieren.

De problematiek en het leed van slachtoffers en hun nabestaanden waarmee ik in die periode werd geconfronteerd, raakten mij diep. Vanuit de overtuiging dat ik als belangenbehartiger meer voor slachtoffers en hun nabestaanden kon betekenen, maakte ik in 2013 bewust de keuze om mijn kennis, kunde, vaardigheden en ervaring uitsluitend nog in te zetten voor de behartiging van de belangen van slachtoffers en hun nabestaanden.

In 2013 trad ik in dienst bij Balans Letselschade Advocaten en werd ik advocaat. Ik ben direct lid geworden van de WAA. In het studiejaar 2017-2018 volgde ik de Grotius opleiding Personenschade en rondde deze succesvol af. Ik ben daarna direct lid geworden van de LSA en ASP.

Ik heb een bijzondere voorliefde voor schades met internationale aspecten. Tijdens mijn HEAO studie heb ik een half jaar in Duitsland gewoond en stage gelopen. Ik spreek uitstekend Duits en Engels. De Spaanse taal beheers ik op niveau Dele-A1. Ik heb veel ervaring met cliënten uit voormalig Oostbloklanden. Vooral Poolse en Hongaarse cliënten sta ik regelmatig bij.

Richard van Riessen

Ik heb in 2018 mijn bachelorgraad in het Nederlands recht behaald aan de Universiteit Utrecht. Naast mijn werk voor Balans volg ik de masterstudies Privaatrecht en Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. De keuze voor die studies werd beïnvloed door de persoonlijke verhalen waarmee ik bij Balans Letselschade Advocaten tijdens mijn bijbaan in aanraking kwam.

Binnen het kantoor behandel ik onder begeleiding enkele zaken, doe onderzoek naar rechtspraak en stel schadestaten op. Verder verleen ik ondersteuning aan Tineke.

Tineke Hilhorst

Sinds 2011 werk ik als office-manager / secretaresse bij Balans. Ik ben voor nieuwe cliënten vaak het eerste contact dat ze hebben met een kantoor dat is gespecialiseerd in letselschade. Ik probeer ze op hun gemak te stellen en inventariseer samen met hen wat er is voorgevallen.

Naast de telefonische contacten bestaan mijn werkzaamheden uit het geven van ondersteuning bij de dagelijkse behandeling van dossiers: het plannen van afspraken, contacten met verzekeraars en correspondentie ontvangen en versturen. Ik neem ook een deel van de financiële administratie voor mijn rekening.

Lynn Schell

Al twee jaar mag ik werkzaam zijn in de letselschadepraktijk, tot voor kort binnen het team van kantoor Tilburg. Het is mooi dat we nu een groter team kunnen vormen met de mensen van Balans Letselschade Advocaten. Het voelt als vertrouwd om met inspirerende mensen te werken die altijd weer het belang van de door ongeluk getroffen client vooropstellen, met vasthoudendheid en met geduld. Het is een voorrecht om daar onderdeel van te zijn. Ik verricht veel ondersteunde praktijkwerkzaamheden, en ben ook vaak de gesprekspartner van de client in de eerste lijn aan de telefoon. Ik ben ook verantwoordelijk voor de administratieve en financiële taken in Tilburg. Met mijn collega’s samen kunnen we u goed helpen, wanneer u door een ongeval de vastigheid in het leven wat kwijt dreigt te raken. Misschien zijn er onherstelbare veranderingen en lichamelijke of geestelijke beperkingen of ontstaan er financiële tekorten. U kunt ons altijd bellen voor meer informatie.

Kwaliteit en opleiding

Logo Nederlandse Orde van Advocaten

De Orde van Advocaten heeft kwaliteitsbeleid en een rechtgebiedenregister. Alle advocaten die geregistreerd staan voor een rechtsgebied moeten dit vermelden.

De registratie van de advocaten van Balans Letselschade Advocaten is:

mrs Rittersma, Van Bruggen en Staal: letselschaderecht
mr Copini: letselschaderecht; arbeidsrecht met als subrechtsgebied: arbeidsmediation

Op grond van deze registratie zijn de advocaten verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.”

Geschillenregeling

Betrouwbaarheid en vertrouwen zijn essentieel. Mocht u over de verleende diensten niet tevreden zijn, dan kunt u dat uiteraard altijd bespreken met uw advocaat. Cliënten kunnen kiezen voor Klachten- en geschillenregeling van de Orde van Advocaten. Verder is er binnen de LSA een Ombudsman en een geschillencommissie Declaraties waarop u een beroep kunt doen. Leidt dit niet tot een oplossing dan is er een (Kantoor) Klachten- en geschillenregeling of kunt u zich wenden tot de deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Gelderland (mrs Rittersma, Copini en Staal) of West-Brabant-Zeeland (mr van Bruggen). U vindt de klachtenregeling hier.

Uw leven weer in balans

Samenwerking

De advocaten van Balans Letselschade werken verder intensief samen met:

 • Wijnkamp Advocatuur/Advokatur te Imst (Oostenrijk) www.bergsportrecht.eu voor grensoverschrijdende zaken in Duitstalige landen. Met name voor wintersportongevallen hebben wij een intensieve samenwerking en unieke werkwijze. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook de website www.wintersportletsel.claims;
 • Varias Verzekeringen: de  kennis die de medewerkers van dit kantoor hebben van de verzekeringsmarkt is van veel waarde om alle mogelijk afgesloten producten te achterhalen. Voor meer informatie: www.variasverzekeringen.nl. Eén van onze spreeklocaties is op hun kantoor.
 • Assurantiekantoor Berghuis: wij adviseren en begeleiden  verzekerden van dit assurantiekantoor die letselschade hebben opgelopen. Voor meer informatie: www.berghuisadvies.nl. Er is een spreeklocatie op hun kantoor.
 • mevrouw mr. E. Bige, letselschadespecialiste te Arnhem: deze door de wol geverfde spcialist bouwde in 2020 haar praktijk af en is geen advocaat meer. Haar ervaring is nog van waarde. Zij ondersteunt de advocaten van Balans Letselschade te Laag-Keppel en op het kantoor in Arnhem met name in de internationale praktijk die zij overdroeg.
 • Voor het vertalen van documenten en het tolken uit of talen gaat die wij zelf niet beheersen maken we gebruik van de gewaardeerde diensten van:
  – Hana Kulisanova een betrokken tolk en vertaalster voor de Tjechische en Slowaakse talen. Zie ook haar website voor meer informatie: www.hankacz.nl. Ook gesprekken via Zoom of Teams behoren tot de mogelijkheden.
  – Dagmara Peters (DPS Talen) voor Poolse cliënten. Voor meer informatie: www.dpstalen.nl
  – Ágnes Kerékjártó, tolk-vertaler Hongaars (Adjectivum-X): Voor meer informatie kunt u mailen naar: a.kerekjarto@adjectivum.com.