Letselschade advocaten

Een ongeval, een ondeugdelijk product, een verkeerd medicijn of een onzorgvuldige medische behandeling.

Het zijn slechts enkele voorbeelden van zaken waar u tijdelijke of soms zelfs blijvende gevolgen voor uw gezondheid aan kunt overhouden. Dat wordt letselschade genoemd.

Mediation

De kern van mediation is dat partijen zelf bepalen hoe hun conflict wordt opgelost.

Onder begeleiding van de mediator kunnen oplossingen worden gevonden, waaraan vóór de mediation nog niet eens was gedacht, omdat de belangen heel anders blijken te liggen dan vooraf werd gedacht.

Onze diensten

Letselschade

De advocaten van Balans Letselschade richten zich op het behartigen van de belangen van mensen die te maken hebben met personenschade.

Onder personenschade valt schade (door letsel of door overlijden) veroorzaakt door bijvoorbeeld:

 • verkeersongevallen
 • ongelukken op het werk
 • medische behandelingen
 • beroepsziekten
 • gebrekkige producten en gebouwen
 • gebrekkige wegen
 • ongelukken met dieren
 • sportongelukken
 • geweld en misbruik
 • onrechtmatig overheidsoptreden

Een geschil met…

Daarnaast staan de advocaten van Balans Letselschade u ook graag bij als u een geschil hebt met:

 • uw verzekeringsmaatschappij over schadevergoeding of uw aanspraak op uitkering.
 • uw particuliere verzekeringsmaatschappij over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of uw ongevallenverzekering.
 • het UWV over uw recht op een Ziektewet-uitkering of een WIA-uitkering.
 • uw rechtsbijstandverzekeraar over de aanpak van de zaak die uw rechtsbijstandverzekeraar voor u behandelt (geschillenregeling).

Mediation

De kern van mediation is dat partijen zelf bepalen hoe hun conflict wordt opgelost.
Het grote voordeel van mediation is dus dat er nooit een oplossing kan uitkomen, waarmee 1 van de partijen het niet eens is, zoals bv bij het verlies van een gerechtelijke procedure wel het geval is. Mediation is iets anders dan schikken/onderhandelen. Bij een schikking doen beide partijen water bij de wijn. Je krijgt dus niet volledig ongelijk, maar ook niet volledig gelijk. Mediation gaat verder. Onder begeleiding van de mediator kunnen oplossingen worden gevonden, waaraan vóór de mediation nog niet eens was gedacht, omdat de belangen heel anders blijken te liggen dan vooraf werd gedacht.

Het is dus niet zo dat de mediator oplossingen aandraagt. De toegevoegde waarde van de mediator is dat de mediator het communicatieproces tussen partijen begeleidt om partijen zo te helpen naar een oplossing toe te werken.

Uw leven weer in balans

Haalbaarheidstoets
of Second opinion

Balans Letselschade Advocaten biedt u altijd de mogelijkheid om gratis een vrijblijvend eerste beoordeling van uw zaak te krijgen. In een telefonisch contact wordt besproken welke informatie en welke stukken nodig zijn om de zaak te kunnen beoordelen. Daarna wordt met u afgesproken of het eerste gesprek voorafgaand aan het bestuderen van het dossier plaatsvindt of ná bestudering van het dossier. Als u de indruk hebt dat uw belangen door een andere belangenbehartiger niet goed worden behartigd, kunt u zo uw vermoedens laten onderzoeken zonder kostenrisico’s!

Vestigingen en spreeklocaties

Het kantoor kent vestigingen in Laag-Keppel, Arnhem en Tilburg. Onze cliënten wonen over heel Nederland verspreid, met een nadruk op Gelderland, Brabant, Utrecht en een deel van Overijssel.

Omdat wij het belangrijk vinden om u goed te kennen, bezoeken wij u bij voorkeur thuis. De thuissituatie is vaak namelijk erg bepalend voor de schade die kan worden gevorderd. Het is daarom meestal niet noodzakelijk om op ons kantoor te komen. Natuurlijk bent u wel van harte welkom op één van onze kantoren als u daar de voorkeur aan geeft. Naast de kantoren in Laag-Keppel, Arnhem en Tilburg beschikken wij over spreeklocaties in Ederveen en Heeten. In toenemende mate maken we ook gebruik van videoconferenties.

Privacy

Personenschade gaat uiteraard over uw persoonlijke leefwereld. We ontkomen er dus niet aan privégegevens te verwerken. Wij doen dat op een manier die in overeenstemming is met de AVG / GDPR.

Belangrijker is, dat wij niet actief gaan zoeken naar uw gegevens. Wij gaan aan de slag met de gegevens waarvoor u ons toestemming heeft gegeven die te gebruiken voor het bewijs. Wij vragen dus niet standaard alle medische informatie op die de verzekeraar graag wil zien, maar doen dit op basis van het principe van terughoudendheid en gezond verstand.