Onze diensten

Personenschade

Bent u het slachtoffer geworden van personenschade? Wij behartigen graag uw belangen.

Onder personenschade valt schade door letsel of overlijden veroorzaakt door bijvoorbeeld:

 • verkeersongevallen
 • ongelukken op het werk
 • onzorgvuldige medische behandelingen
 • beroepsziekten
 • gebrekkige producten, gebouwen, wegen
 • ongelukken met dieren
 • sportongelukken
 • geweld en misbruik
 • onrechtmatig overheidsoptreden

Mediation

Overweegt u mediation in uw letselzaak of arbeidszaak? Wij staan graag voor u klaar.

Het mooie van mediation is dat partijen samen tot een oplossing komen waar zij volledig achterstaan.

De partijen hebben de regie, de mediator leidt de gesprekken in goede banen en ontrafelt het conflict.

Door inzicht en bewustwording zijn partijen in staat om in oplossingen te denken en een nieuwe stap te zetten.

Wij helpen u ook als u een geschil hebt met:

 • uw verzekeringsmaatschappij over schadevergoeding of uw aanspraak op uitkering
 • uw particuliere verzekeringsmaatschappij over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of uw ongevallenverzekering
 • het UWV over uw recht op een Ziektewet-uitkering of een WIA-uitkering
 • uw rechtsbijstandverzekeraar over de aanpak van de zaak die uw rechtsbijstandverzekeraar voor u behandelt (geschillenregeling)

Uw leven weer in balans

Haalbaarheidstoets
of second opinion

Hebt u het idee dat uw belangen door een andere belangenbehartiger niet goed worden behartigd? U kunt door ons uw vermoedens laten onderzoeken zonder kostenrisico’s.

Balans letselschadeadvocaten biedt u gratis en vrijblijvend een eerste beoordeling van uw zaak. Hiertoe verzamelen wij alle informatie die nodig is om uw zaak te kunnen beoordelen. Het eerste gesprek vindt plaats vóór bestudering van uw dossier of daarna.

Privacy

Letselschade gaat over uw persoonlijke leefwereld. Daarom ontkomen wij er niet aan om uw privégegevens te verwerken. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de AVG / GDPR.

Actief op zoek gaan naar uw gegevens doen wij niet. Wij gaan alleen aan de slag met de gegevens waarvoor u ons toestemming geeft.