Letselschade

Letsel door een verkeersongeluk

Hebt u letsel opgelopen door een verkeersongeval? Mogelijk kunt u dan enige tijd of voor lange(re) tijd uw werk niet doen. Misschien hebt u thuis hulp nodig of moeten er aanpassingen komen. Als iemand anders aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeluk dan dient hij al uw schade te vergoeden.

Bij een ongeluk in het verkeer is de aansprakelijke partij eigenlijk altijd verzekerd. Een motorvoertuig is wettelijk verplicht verzekerd.

Fietsers en voetgangers

Bij verkeersongevallen met fietsers en voetgangers gelden aanvullende regels voor aansprakelijkheid. Zij worden bij het beoordelen van de aansprakelijkheid en schade meer beschermd dan bestuurders van een motorvoertuig. Fietsers en voetgangers krijgen bijna altijd (gedeeltelijk) de schade vergoed, ook als zij zelf schuldig zijn aan het ongeval. Kinderen jonger dan 14 jaar krijgen bij eigen schuld alle schade vergoed.

Whiplash

Hebt u een whiplash opgelopen na bijvoorbeeld een auto-ongeluk? De beperkingen die daaruit voortvloeien kunnen fors en langdurig zijn, maar worden door een aansprakelijke verzekeraar niet altijd serieus erkend. De verzekeraar stelt bijvoorbeeld dat de klachten en beperkingen niet door het ongeval kunnen zijn veroorzaakt. Dat levert vaak stevige discussies op over de ernst van de klachten en de beperkingen, en de schade die daaruit voortvloeit.

Er moet medische informatie beschikbaar komen om het verband tussen het letsel en het ongeval aan te tonen. De manier van herstel en revalidatie zijn ook belangrijke onderwerpen van gesprek.

Wij voeren deze discussies graag voor u. Wij helpen u om uw schade te verhalen en denken op alle fronten met u mee, zoals uw herstel, revalidatie en re-integratie.

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij staan voor u klaar.