Letselschade

Letsel door een ongeval op het werk

Hebt u letsel opgelopen door een ongeval op het werk? De kans is groot dat u uw schade kunt verhalen op uw werkgever of de verzekeraar van uw werkgever. De werkgever moet er immers alles aan doen om u zo veilig mogelijk te kunnen laten werken.

De werkgever heeft een zorgplicht en moet bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan. Lukt dat niet, dan is hij aansprakelijk en kunt u als werknemer uw volledige schade claimen. Dus ook smartengeld.

Bij letsel op het werk kan ook sprake zijn van een beroepsziekte. Denk aan ziekte door blootstelling aan chemische stoffen of ziekte door een langdurig hoge werkdruk. Ook hierbij geldt dat de werkgever er alles aan moet doen om de ziekte te voorkomen en moet bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan.

De werknemer dient op zijn beurt duidelijk te maken dat de ziekte tijdens het werk is opgelopen.

Bij een arbeidsongeval of beroepsziekte is het goed om ook aandacht te besteden aan de werkrelatie met uw werkgever. Die relatie wilt u niet op het spel zetten. Wij hebben daar oog voor.

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag.