Letselschade

Wat wordt vergoed bij letselschade?

Bij letselschade is een zorgvuldige inventarisatie van de verschillende schadeposten nodig om de zaak naar volle tevredenheid af te handelen.

Wat wordt vergoed bij letselschade hangt af van uw specifieke situatie. U wilt natuurlijk dat uw vergoeding helemaal aansluit bij uw persoonlijke wensen en belangen, nu en in de toekomst. Wij zetten ons in voor volledige compensatie van uw schade.

Soms is er weerstand bij de aansprakelijke partij. Het afhandelen van de schade kost dan meer tijd.

Zolang de schaderegeling nog niet gereed is, vragen wij de aansprakelijke partij om een voorschot te betalen op uw letselschade.

Belangrijke schadeposten bij letsel zijn onder andere:

  • Verlies aan verdienvermogen (inkomensverlies). Dat wil zeggen verlies van salaris en financiële voordelen die u genoot, zoals aan een auto van de zaak, (automatische) salarisverhogingen, bonussen, aftrekposten van de hypotheek, bijdrage aan de ziektekostenverzekering, vergoeding kinderopvang. Ook de pensioenschade wordt meegenomen.
  • Verlies aan zelfwerkzaamheid. Het lukt niet meer om zelf klussen in en om het huis te doen. Bijvoorbeeld de tuin bijhouden, de hond uitlaten en reparatiewerkzaamheden uitvoeren aan de woning.
  • Smartengeld. De vergoeding voor het leed, de pijn en de gemiste levensvreugde als gevolg van het lichamelijk of geestelijk letsel.
  • Medische kosten. De kosten van behandelingen die u ondergaat of medicatie die u voorgeschreven krijgt.
  • Hulpmiddelen. De middelen die u nodig hebt om uw zelfredzaamheid te vergroten of te behouden. Bij blijvende beperkingen kunt u denken aan bijvoorbeeld voorzieningen in huis zoals een traplift. Of aan een scootmobiel.
  • Huishoudelijke hulp. Hulp in de huishouding van bijvoorbeeld een kennis of familielid.
  • Vervoerskosten. De vervoerskosten die u als het gevolg van het ongeval moet maken, bijvoorbeeld parkeerkosten in verband met ziekenhuisbezoeken.