Letselschade

Wat is letselschade?

Als iemand door toedoen van een ander lichamelijk gewond raakt en/of geestelijk wordt beschadigd, noemen we de schade die daaruit voortvloeit letselschade. Voor de schade kan de veroorzakende partij aansprakelijk worden gesteld.

De oorzaken van de schade zijn heel verschillend. Denk aan een ongeval in het verkeer of op het werk, een medische fout van een arts of een beet van een hond. Maar ook door slechte wegen of fietspaden kunt u een ongeluk krijgen en letsel oplopen.

Iedere zaak vereist een andere aanpak. Onze letselschadeadvocaten bespreken graag met u de mogelijkheden.

Letselschade bestaat uit materiële en immateriële schade.

Materiële schade is vermogensschade. U moet kosten maken als gevolg van het letsel en/of u raakt uw bron van inkomsten (gedeeltelijk) kwijt. Immateriële schade is de psychische en emotionele schade die is opgelopen als gevolg van het ongeval. Er is pijn, verdriet en lijden doordat het leven niet meer is zoals voorheen. Hiervoor kunt u smartengeld krijgen.

Waarom Balans letselschade?

Gespecialiseerde
letselschadeadvocaten

Meer dan 25 jaar ervaring

Specifieke aandacht voor u en uw situatie

Wij nemen
de tijd voor u

Wij helpen u ook als u een geschil hebt met:

  • uw verzekeringsmaatschappij over schadevergoeding of uw aanspraak op uitkering
  • uw particuliere verzekeringsmaatschappij over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of uw ongevallenverzekering
  • het UWV over uw recht op een Ziektewet-uitkering of een WIA-uitkering
  • uw rechtsbijstandverzekeraar over de aanpak van de zaak die uw rechtsbijstandverzekeraar voor u behandelt (geschillenregeling)