Wie zijn wij

Specialisaties

Balans Letselschade Advocaten is gespecialiseerd in:

 • Letselschaderecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Arbeidsrecht
 • Schade na overlijden
 • Internationale schades

Vestigingen en spreeklocaties

Balans Letselschade Advocaten heeft vestigingen in Laag-Keppel, Arnhem en Tilburg. Ook beschikken wij over spreeklocaties in Ederveen en Heeten. Wij bedienen cliënten in heel Nederland, met name in de provincies Gelderland, Brabant, Utrecht en Overijssel.

Omdat wij het belangrijk vinden u goed te kennen, bezoeken wij u bij voorkeur thuis. De thuissituatie is vaak erg bepalend voor de schade die kan worden gevorderd.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom op één van onze kantoren. Ook videoconferenties zijn mogelijk.

Arjan Rittersma

Ik heb het kantoor opgericht. Bij de keuze voor een naam van het kantoor heb ik niet gekozen voor de vrij gebruikelijke stap om mijn eigen naam aan het kantoor te koppelen, maar juist geprobeerd tot uitdrukking te brengen wat mij drijft: het weer in balans brengen van levens van anderen. Het bijstaan van de zwakkere partij past bij mijn persoonlijke eigenschappen.

De vele facetten van het dagelijks leven die in dit vakgebied aan de orde komen, blijven mij sinds die tijd boeien. Sinds 1998 heb ik mij altijd voor slachtoffers sterk gemaakt.

Na een studie rechten in Utrecht heb ik enige jaren functies binnen het Openbaar Ministerie uitgeoefend. In die tijd heb ik gemerkt dat ik mijn ei niet zo goed kwijt kan in een abstract algemeen belang. In 1998 kreeg ik de kans me te richten op de behandeling van letselschadezaken. Sinds 1998 heb ik mij altijd voor slachtoffers sterk gemaakt.

In 2007 behaalde ik mijn Grotiusopleiding en sindsdien mag ik mij LSA-advocaat noemen. Korte tijd later werd ik ook lid van de ASP, een vereniging van advocaten die niet voor verzekeraars optreden in letselschadezaken. Dat is de beste garantie dat alleen de slachtofferbelangen tellen in uw zaak!. Verder ben ik een actief lid van de WAA.

Ik heb veel ervaring met onder andere complexe medische aansprakelijkheden en schades van zelfstandig ondernemers. Door mijn talenkennis heb ik ook ruime ervaring met het behandelen van zaken van buitenlandse slachtoffers (uit Frankrijk, Duitsland, Polen) die in Nederland een ongeval hebben gehad. Sinds 2019 worden door mij diverse Hongaarse cliënten bijgestaan, nadat mr. Bige uit Arnhem haar praktijk neerlegde.

Sinds 2017 werk ik nauw samen met advocaat dr. Stephan Wijnkamp die in Oostenrijk gevestigd is. Samen helpen wij Nederlandstaligen die in de wintersportlanden ongevallen hebben gehad om hun rechten op vergoeding veilig te stellen.

Ellen Copini

Ik ben advocaat en mediator in letselzaken en arbeidszaken. Het geeft mij heel veel voldoening om mensen te begeleiden in een moeilijke periode in hun leven.

Letsel ontstaat meestal door een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Een enkele keer ook door een medische beroepsfout. Wat de oorzaak ook is: het komt altijd onverwachts. Je kunt je er niet op voorbereiden. Van het ene op het andere moment staat je leven volledig op z’n kop. Aan mij de taak om orde in de chaos te scheppen. Niet alleen regel ik de financiële zaken, maar ook de praktische zaken zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of arbeidsdeskundige begeleiding.

Mijn uitgangspunt is: wat heeft mijn cliënt nodig om de draad van het leven weer zo goed mogelijk op te pakken?

In letselzaken treed ik alleen voor slachtoffers op. Naast letselzaken behandel ik ook arbeidszaken. In arbeidszaken sta ik zowel werknemers als werkgevers bij. Het arbeidsrecht verandert voortdurend. Er spelen veel, vaak fatale termijnen een rol. Goed en tijdig advies kan veel (financiële) problemen voorkomen.

Ik heb veel ervaring met het begeleiden van arbeidszaken waarbij ziekte speelt. Zowel de zieke werknemer als de werkgever weten vaak niet precies wat hun rechten en plichten zijn. Onduidelijkheid daarover kan al snel leiden tot een conflict. Hoe eerder hierover helderheid bestaat, des te groter de kans dat het we het dossier zonder loonsancties enzovoort kunnen afwikkelen. Ook voor ontslagzaken en loonvorderingen kunt u bij mij terecht. Ook daarbij geldt dat een goede voorbereiding de kans op succes vergroot.

Voor letselzaken en arbeidszaken ben ik ook beschikbaar als mediator. Ik heb daarin inmiddels een jarenlange ervaring opgebouwd met zeer positieve resultaten. Het is mooi om mee te maken dat partijen onder mijn begeleiding uiteindelijk zelf tot een oplossing van hun conflict komen. Dat ze zich niet overleveren aan langdurige procedures waarin een ander beslist, met alle onzekerheden van dien. In plaats daarvan houden ze zelf de regie en lossen ze binnen enkele weken hun conflict naar ieders tevredenheid op.

Mijn kernkwaliteiten zijn: betrokken, deskundig, betrouwbaar. Graag maak ik kennis met u.

 

Nico van Bruggen

Laagdrempelig, inlevend en aandachtig, vertrouwelijk en eerlijk, resultaatgericht en vasthoudend, nieuwsgierig en creatief, maar realistisch; deze kwalificaties worden mij wel toegedicht door cliënten. Het is te veel en te mooi denk ik, maar na 26 jaar advocaat zijn is het nog altijd een uitdaging en belevenis om, elke mij gegeven dag, een rol te mogen spelen in het leven van de cliënt en slachtoffer. Een rol die zowel dienend als leidend is. “Het slachtoffer mag geen tweede keer slachtoffer worden in het letselschadeproces” zegt men wel.

En zo is het ook. We dienen als letselschadeadvocaten de belangen van het slachtoffer, we luisteren naar zijn of haar verhaal en we spreken over verwachtingen. We zetten ons tot het uiterste in voor financiële en emotionele genoegdoening na vaak onomkeerbaar letseltrauma. Daarbij zien we toe op een eerlijk en rechtvaardig schadeproces. We nemen de cliënt als slachtoffer in dat proces aan de hand mee.

Ik merk daarbij dat het slachtoffer het belangrijk vindt als in alle transparantie een realistisch perspectief op schade, op herstel en op behoefte bespreekbaar wordt gemaakt. En dat in alle eerlijkheid en oprechtheid, met specifieke aandacht en ruimte voor de persoon, de omstandigheden en de omgeving. Dan kan het ook zo maar gebeuren dat de client in het proces van herstel en schade juist ook de advocaat inspireert in werk en leven. Zo kunnen client en advocaat tijdens het proces van grote betekenis voor elkaar zijn. Een team. Dit maakt mijn werk boeiend en zinvol.

Huib Staal

Ik doe mijn werk vanuit mijn hart. Echte aandacht voor slachtoffers en hun nabestaanden is daarbij heel belangrijk. Echte aandacht kost tijd, maar is in mijn optiek essentieel om tot een goede schaderegeling te kunnen komen. Pas als ik goed weet en begrijp wat er bij een slachtoffer speelt, kan ik zijn of haar belangen goed behartigen. Iedereen is uniek, iedere situatie is weer anders. De inzet van mijn belangenbehartiging is volledige compensatie van de geleden schade. Maar vooral ook  passende en rechtvaardige oplossingen realiseren waardoor mijn cliënt weer verder kan met zijn/haar leven.

Ik ben afgestudeerd aan de HEAO in Arnhem en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens en na mijn afstuderen werkte ik enkele jaren voor Eiffel, eerst op projecten bij lagere overheden (bijstand en belastingen) maar al vrij snel maakte ik de overstap naar de schaderegeling.

Sinds 1999 ben ik actief in de letselschaderegeling. Ik heb het vak bij diverse aansprakelijkheidsverzekeraars en een schaderegelingskantoor geleerd. De laatste vijf jaar hield ik mij bij de grootste verzekeraar van Nederland bezig met de afhandeling van langlopende complexe letsel- en overlijdensschades van zowel zelfstandigen als particulieren.

De problematiek en het leed van slachtoffers en hun nabestaanden waarmee ik in die periode werd geconfronteerd, raakten mij diep. Vanuit de overtuiging dat ik als belangenbehartiger meer voor slachtoffers en hun nabestaanden kon betekenen, maakte ik in 2013 bewust de keuze om mijn kennis, kunde, vaardigheden en ervaring uitsluitend nog in te zetten voor de behartiging van de belangen van slachtoffers en hun nabestaanden.

In 2013 trad ik in dienst bij Balans Letselschade Advocaten en werd ik advocaat. Ik ben toen direct lid geworden van de WAA. In het studiejaar 2017-2018 volgde ik de Grotius opleiding Personenschade en rondde ik deze succesvol af. Daarna ben ik direct lid geworden van de LSA en ASP.

Een bijzondere voorliefde heb ik voor schades met internationale aspecten. Tijdens mijn HEAO studie heb ik een half jaar in Duitsland gewoond en stage gelopen. Ik spreek uitstekend Duits en Engels. De Spaanse taal beheers ik op niveau Dele-A1. Ik heb veel ervaring met cliënten uit de voormalige Oostbloklanden. Vooral Roemeense, Poolse en Hongaarse cliënten sta ik regelmatig bij.

Tineke Hilhorst

Sinds 2011 werk ik als office-manager / secretaresse bij Balans. Ik ben voor nieuwe cliënten vaak het eerste contact dat ze met ons hebben. Ik probeer ze op hun gemak te stellen en inventariseer samen met hen wat er is voorgevallen.

Naast de telefonische contacten bestaan mijn werkzaamheden uit het geven van ondersteuning bij de dagelijkse behandeling van dossiers: het plannen van afspraken, samenwerken met verzekeraars, correspondentie ontvangen en versturen. Ik neem ook een deel van de financiële administratie voor mijn rekening.

Lynn Schell

Al twee jaar mag ik werkzaam zijn in de letselschadepraktijk, tot voor kort binnen het team van kantoor Tilburg. Het is mooi dat we nu een groter team kunnen vormen met de mensen van Balans Letselschade Advocaten. Het voelt als vertrouwd om met inspirerende mensen te werken die altijd weer het belang van de cliënt vooropstellen, met vasthoudendheid en geduld. Het is een voorrecht om daar onderdeel van te zijn.

Ik verricht veel ondersteunde praktijkwerkzaamheden en ben vaak de gesprekspartner van de cliënt in de eerste lijn aan de telefoon. Ook ben ik verantwoordelijk voor de administratieve en financiële taken in Tilburg.

Misschien voelt u zich machteloos doordat u de vastigheid in het leven dreigt kwijt te raken. Samen kunnen we u goed helpen. U kunt ons altijd bellen voor meer informatie.

Truda Eeuwes-Hermsen

Geschillenregeling

Betrouwbaarheid en vertrouwen zijn essentieel. Mocht u over onze verleende diensten niet tevreden zijn, dan kunt u dat uiteraard altijd bespreken met uw advocaat.

U kunt ook een beroep doen op de ombudsman en de geschillencommissie Declaraties van de LSA. Leidt dit niet tot een oplossing dan is er de Klachten- en geschillenregeling, of kunt u zich wenden tot de deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Gelderland (mrs Rittersma, Copini en Staal) of West-Brabant-Zeeland (mr van Bruggen). U vindt de klachtenregeling hier.

Samenwerking

De advocaten van Balans Letselschade werken verder intensief samen met:

 • Wijnkamp Advocatuur/Advokatur te Imst (Oostenrijk) www.bergsportrecht.eu voor grensoverschrijdende zaken in duitstalige landen. Met name voor wintersportongevallen hebben wij een intensieve samenwerking en unieke werkwijze. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website www.wintersportletsel.claims
 • Varias Verzekeringen: de  kennis die de medewerkers van dit kantoor hebben van de verzekeringsmarkt is van veel waarde om alle mogelijk afgesloten producten te achterhalen. Voor meer informatie: www.variasverzekeringen.nl. Eén van onze spreeklocaties is op hun kantoor.
 • Assurantiekantoor Berghuis: wij adviseren en begeleiden verzekerden van dit assurantiekantoor die letselschade hebben opgelopen. Voor meer informatie: www.berghuisadvies.nl. Er is een spreeklocatie op hun kantoor.
 • mevrouw mr. E. Bige, letselschadespecialist in Arnhem: deze door de wol geverfde specialist bouwde in 2020 haar praktijk af en is geen advocaat meer. Haar ervaring is nog van waarde. Zij ondersteunt de advocaten van Balans Letselschade in Laag-Keppel en op het kantoor in Arnhem met name in de internationale praktijk die zij overdroeg.
 • Voor het vertalen van documenten en het tolken van talen die wij zelf niet beheersen, maken wij gebruik van de gewaardeerde diensten van:
  – Hana Kulisanova: een betrokken tolk-vertaler voor de Tsjechische en Slowaakse talen. Voor meer informatie: www.hankacz.nl. Ook gesprekken via Zoom of Teams zijn mogelijk.
  – Dagmara Peters (DPS Talen) voor Poolse cliënten. Voor meer informatie: www.dpstalen.nl
  – Ágnes Kerékjártó, tolk-vertaler Hongaars (Adjectivum-X): Voor meer informatie kunt u mailen naar: a.kerekjarto@adjectivum.com.