Mediation

Mediation in letselzaken

In de meeste letselschadezaken worden partijen het zonder veel problemen met elkaar eens over de afhandeling van de zaak. Maar soms lukt dat helaas niet. De discussie sleept voort en een oplossing lijkt onmogelijk.

Als een letselzaak langer dan drie jaar duurt, mag het slachtoffer vragen om mediation. De kosten van de mediation worden volledig betaald door de aansprakelijke verzekeraar. Meestal stemt de verzekeraar met het verzoek tot mediation in. Het alternatief is immers een jarenlange procedure waarvan de uitkomst voor beide partijen onzeker is. Daar zit doorgaans niemand op te wachten.

Bij de meeste mediators in letselzaken vindt de mediation in één dag plaats. Na een kennismaking met elkaar aan het begin van de dag gaan partijen vervolgens in aparte ruimtes zitten, en de mediator pendelt op en neer tussen partijen. Mijn aanpak is anders: zowel in letselzaken als in arbeidszaken hanteer ik mijn 5-stappen aanpak.

Waarom Copini mediation?

  • Jarenlange ervaring
  • Juridische kennis van de onderliggende problematiek
  • Effectieve methode
  • 100% tevredenheid voor alle partijen

Het is mooi om mee te maken dat partijen onder mijn begeleiding uiteindelijk zelf tot een oplossing van hun conflict komen. Regelmatig worden mijn evaluatieformulieren met een 10 beoordeeld. En als mijn cliënten tevreden zijn, dan ben ik dat ook.

In korte tijd wordt het conflict ontrafeld
en teruggebracht tot de kern van de zaak.

Ik begeleid u aan de hand van transformatieve mediation.

U krijgt inzicht in de patronen en mechanismen die onbewust meespelen in het conflict en hoe u deze kunt aanpakken. Daardoor transformeert (verandert) het conflict. Oftewel: er komt een nieuw perspectief. Vervolgens kunnen we zonder ruis op de lijn verder praten over een oplossing die voor beide partijen werkt.

Partijen hebben zelf de regie en lossen vaak binnen enkele weken het conflict naar ieders tevredenheid op.

De aangedragen oplossingen toets ik aan de juridische mogelijkheden.

U krijgt alle nodige informatie om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Dat geeft inzicht en helpt om tot haalbare keuzes te komen.

Soms zitten alleen de betrokken partijen en de mediator met elkaar aan tafel, soms zitten de advocaten van de partijen erbij. Er kunnen twee mensen bij de mediation betrokken zijn, maar ook een hele groep.

Mediation kan zinvol zijn bij ieder geschil, ook bij minder hoogoplopende conflicten.

Soms lopen contacten niet zo lekker en lukt het niet om hierover goed te communiceren. Het vertrouwen lijkt een knauw te krijgen. In een paar mediationgesprekken kunnen de zaken weer helder worden. Zodat het conflict niet blijft doorsudderen en uiteindelijk alsnog een groot probleem wordt.

Maak een afspraak

De gesprekken kunnen op ons kantoor plaatsvinden maar ook op een andere locatie.

Samen naar een oplossing