MeldMan

Real time informatie van verschillende systemen is essentieel om uw parkeerfaciliteit operationeel te houden. Falen in systemen of apparaten dient daarom goed te worden gemonitord.

Daarom heeft Monit de Meldingen Manager ontwikkeld. Beperk de tijd waarin apparatuur niet beschikbaar is. Uw voordeel: Meldingen Manager stuurt alarmen en waarschuwingen naar de juiste persoon op de juiste plaats zodat tijdig actie kan worden ondernomen en de systemen altijd kunnen blijven draaien.

Beperk uitvaltijd

De Meldingen Manager is een online multiplatform tool waarin meldingen van apparatuur kunnen worden geregistreerd en beheerd. Op basis van een rechtenstructuur kunnen medewerkers inloggen en een melding aanmaken of de status van een melding raadplegen of wijzigen. Door een koppeling van de beschikbare locaties, apparaten en leveranciers is het aanmaken van een melding zeer eenvoudig en zijn uitgebreide rapportages over de voortgang te genereren. De Meldingen Manager biedt naast de mogelijkheid om meldingen te registreren, weergeven en beheren ook een communicatieplatform voor beheerder(s), monteur(s) en medewerker(s).

Monitoren en meteen actie ondernemen

De Meldingen Manager is bedoeld voor bedrijven of instanties die een groot scala aan apparatuur in beheer hebben. Het helpt de beheerder en de monteur om op afstand snel te kunnen zien welke apparaten in storing staan en welke meldingen uitstaan bij de leverancier. Het helpt de medewerker middels een gebruiksvriendelijke interface meldingen te kunnen doorgeven op computer, smartphone of tablet. Daar waar veel in ploegdienst wordt gewerkt en/of meerdere locaties in beheer zijn biedt de monitwebsite een uitkomst op het gebied van communicatie en het efficiënt omgaan met storingen.

3 redenen om voor Meldingen Manager te kiezen

  • Combineert informatie van verschillende locaties, systemen en leveranciers.
  • Simpel en doeltreffende rapportages over meldingen voor geautoriseerde medewerkers.
  • Rapportages en grafieken zijn via computer, smartphone en tablet te bereiken en te exporteren naar Excel.

Call to action titel

Call to action ondertitel call to action ondertitel call to
action ondertitel call to action ondertitel

Andere oplossingen:
Parkeer Monitor

Monit koppelt gegevensbronnen uit verschillende apparatuur (leveranciers-onafhankelijk) aan elkaar in één database, en laat u daaruit zien wat u wilt weten. Betrouwbaar en eenvoudig. Zo kunt u gegevens die in uw bezit zijn gebruiken om uw aanbod te verbeteren. Heeft u bijvoorbeeld vragen over bezettingen, storingsduur en omzetverschuiving door wijziging van het beleid? In de Parkeermonitor ziet u direct wat hiervan de effecten zijn.