Mediation

Ons kantoor biedt mediation aan in letselzaken en arbeidszaken.
De kern van mediation is dat partijen zelf bepalen hoe hun conflict wordt opgelost.

Het grote voordeel van mediation is dus dat er nooit een oplossing kan uitkomen, waarmee één van de partijen het niet eens is, zoals bv bij het verlies van een gerechtelijke procedure wel het geval is. Mediation is iets anders dan schikken/onderhandelen.

Bij een schikking doen beide partijen water bij de wijn. Je krijgt dus niet volledig ongelijk, maar ook niet volledig gelijk. Mediation gaat verder. Onder begeleiding van de mediator kunnen oplossingen worden gevonden, waaraan vóór de mediation nog niet eens was gedacht, omdat de belangen heel anders blijken te liggen dan vooraf werd gedacht.

De voordelen van mediation

Als je mediation afzet tegen een procedure, dan zijn de voordelen van mediation;

  1. Een oplossing binnen een termijn van zo’n 3 maanden (ipv een jaar of langer);
  2. Een relatief goedkope oplossing (1 mediator ipv 2 advocaten);
  3. Een oplossing waarmee beide partijen tevreden zijn (ipv een winnaar en een verliezer);
  4. Een oplossing, waardoor de relatie tussen partijen in stand kan blijven (ipv een verziekte relatie);
  5. Een oplossing waar beide partijen achter staan (ipv een door de rechter opgelegde beslissing die misschien beide partijen niet bevalt).

Maar ook in minder hoogoplopende conflicten kan mediation zinvol zijn. Soms lopen contacten niet zo lekker, zit er ruis op de lijn zonder dat dit precies kan worden benoemd, lijkt het vertrouwen een knauw te krijgen… in een paar mediation gesprekken kunnen de zaken weer helder worden en bij de kern worden aangepakt zodat het niet blijft doorsudderen en uiteindelijk alsnog een groot probleem wordt.

Het mediationproces

Het mediationproces wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de betrokken partijen. Zo kan de mediation op het kantoor van de mediator plaatsvinden, maar ook op locatie.

Soms zitten alleen partijen aan tafel bij de mediator; soms met hun advocaten erbij. Soms zijn er 2 mensen bij de mediation betrokken; soms een hele groep. Alles is mogelijk.

Het mediationproces kan op 2 manieren beginnen: met een gezamenlijk intake gesprek of met een individuele gesprek met beide partijen apart.
Aan het begin van de mediation wordt een schriftelijke mediation overeenkomst gesloten en door alle partijen ondertekend. In deze overeenkomst staan de zakelijke afspraken over de mediation zelf duidelijk beschreven. Afhankelijk van het verdere verloop en de behoefte van partijen en de mediator worden daarna nog enkele gezamenlijke gesprekken gevoerd, zo nodig afgewisseld met individuele gesprekken.

De belangrijkste pijlers

Partijen en de mediator tekenen voor geheimhouding. Alleen op die manier kunnen partijen in alle openheid en vertrouwen met elkaar praten. In de praktijk is dat belangrijk gebleken om daadwerkelijk tot goede oplossingen te komen. De geheimhoudingsplicht blijft ook na de mediation van kracht.

De mediation geschiedt op basis van vrijwilligheid. Logisch: als partijen niet aan hun eigen zaak willen werken, heeft mediation natuurlijk geen zin. Dat wil niet zeggen, dat het altijd makkelijk is, maar als 1 of beide partijen niet (meer) willen, dan stopt de mediation.

Hiermee hangt samen dat de mediator commitment van partijen zal vragen. Partijen moeten zich inspannen om hun zaak tot een goed einde te brengen. Vrijwillig is niet vrijblijvend.

Samen naar een oplossing

De mediator

Ik stel me graag even aan u voor, want het is belangrijk dat u een goede keuze kunt maken aan wie u uw zaak toevertrouwt.

Ik ben MfN geregistreerd mediator in letselzaken en arbeidszaken.

Ik heb een juridische achtergrond. Ik ben al meer dan 25 jaar als advocaat werkzaam in dezelfde rechtsgebieden: letselschade en arbeidsrecht. Cliënten vinden het vaak een pré, dat ik als mediator ook over de juridisch inhoudelijke kennis beschik.

Ik heb eerst de algemene mediation opleiding bij Dialogue gevolgd en daarna de transformatieve mediation opleiding bij Wel-com.

Mijn toegevoegde waarde is dat ik het conflict voor partijen ontvlecht volgens een concreet stappenplan. Deze methode is in de praktijk verrassend effectief gebleken. Vaak hebben partijen aan het begin van de mediation niet zoveel vertrouwen in een goede afloop. Ze willen wel, maar zitten al zo lang vast in een conflictsituatie dat ze zich niet kunnen voorstellen dat dit in een paar gesprekken kan worden opgelost. Partijen zijn vaak verbaasd als ik ze in het eerste gesprek al perspectieven kan bieden. Dat ik ze kan laten zien welke patronen en mechanismen onbewust meespelen en hoe je die kunt aanpakken. Het geeft mij veel voldoening als partijen aan het begin van de mediation nog apart komen, omdat dat spanningen te hoog zijn opgelopen, maar aan het eind van de mediation gezamenlijk en tevreden mijn kantoor verlaten.